Hugh !!!

Bloglar arsında gezinirken kendine ‘reis in kızı’ diyen, muhtemelen Kızılderili yerlisi olduğunu düşündüğüm bir ablanın  milliyetçilik üzerine Türkeş in fikirleri olduğunu söylediği ama Atatürk ten alıntılarla ve çarpıtılmış  sözlerle dolu, pratikteki politikaları ile  uzaktan yakından ilgisi olmayan yazılarını okudum ve yanıt verme gereği duyuyorum, gerçi buna benzer bloglar  bering boğazından geçip gelen bu  ‘Kızılderili türk’ kardeşlerin birbirlerini pohpohlayıp gaz verdikleri yerler olduğunu bilirdim ama bu kadar saçma sapan şeyler okuyunca ‘yuh’ demekten kendimi alamadım,

 

 =-Halkın hür iradesinin hakim olmasını arzu eder. Kendi milletinin yanı sıra, diğer milletlerin de hür olarak yaşamasını benimser= diye yazmış reisin kızı,

  Peki siz totaliter olmayan ve şiddete tapmayan bir Ülkücü tanıdınızmı?.

 

=Köleliği reddeder, sömürü ve emperyalizme şiddetle karşıdır=

  Sizler, emperyalizm e karşı mücadele verip kahrolsun ABD emperyalizmi diye sokaklarda protesto gösterileri yapanların içinde hiç ülkücü gördünüzmü? Yada köleliği  reddetiklerini söyleyen  bu görüş mensuplarının parayla tutlup çek senet tahsilatı yaptıklarını görmedinizmi?

 

= ve en önemli özelliklerinden birisi de demokrat oluşudur.=

  En çokta buna güldüm, Başka bir ülkedemi yaşıyoruz bu ablayla acaba? Başbuğlarına fetişizm noktasında tabi olup, kendilerinden farklı düşünen hiç kimseye tahamül edemeyip, şiddet ve silaha sarılan sanki bunlar değilmniş gibi?

 

=Bütün milletlerin yaratılış ve istidatlar yönünden eşit olduğuna inanır. Üstün millet-aşağı millet faraziyelerini kesinlikle reddeder=

 Damarlarındaki kanın ayrıcalıklı olduğunu,söyleyip Bu nedenle bilimsel arştırma için alınan ve yurt dışına çıkarılan kanların türk ırkını sabote etmek için kullanılacağı paronayasını yaratan sanki bunlar değilmiş, aynı topraklar üzerinde yaşıyan kürt kökenli, ermeni kökenli, rum kökenli vatandaşları türk olmadıkları için aşğılayıp imha edilmesi fikrini bunlar savunmazmış gibi, Ulus devletlerin tarih sahnesine çıkış sürecinin sonlarında TC nin kuruluş mücadelesinin ajitasyonu olarak söylenmiş ‘ne mutlu türk üm diyene’ sözünü, diğer ulusları aşağılamanın ve onlara karşı üstünlük kurmanın şiarı  haline getiren sanki bunlar değilmiş gibi! .

 

Milliyetçilik üzerine bu kadar yalan sözün üzerine Marxizm üzerinede ahkam kesmeyi ihmal etmemmiş bu ‘reis kızı’

 

=Milliyetçiliğe düşman olan fikirlerin başında marksizm gelir. 'Marksizm, modern bilimin ortaya koyduğu şekilde yani, "ortak geçmişi olan ve birlikte yaşama arzusu gösteren insan topluluğu" şeklinde tanımı ve millet kavramını reddeder.= Demiş.

 

  Modern bilimin içerisinde Millet diye bir kavram yoktur zaten, sanayi devriminden ve 1600 lerin sonlarından itibaren  ‘Millet’ kavramının yerini ‘Ulus’ kavramı almıştır ve marxizm  Ulus u şöyle tarif eder, = Ortak bir cofrafik beraberliği olan, dil birliği olan, Kültürel birliği olan, ve en önemliside tarihsel birliği olan toplulukları ulus diye tarif eder ve var olan somut durumu reddetmek bu dünya görüşünün özüne terstir.

 

 = Dünya tarihini "sömüren ve sömürülen" sınıfların mücadelesi olarak ele alır. Dolayısıyla milliyetçilik duygu ve kavramını reddeder.= 

  İnsanlık tarihinin Marxist tahlili zaten marksizmin kendisi dir, insanın ilk üretim arcını yaptığı ve artı ürünün ortaya çıktığı günden buyana olan tarihsel gelişimin, üretim arçlarının, hammadde ve artı ürünün paylaşımı mücadelesi olduğunu, savaşların, işgallerin,  Ulus devletlerin ve ihtilallerin bu mücadelenin sonucu olduğunu hangi bilim reddedebilir?   

 

=Diğer taraftan marksist liderler uygulamada, mensup oldukları milletin refah ve mutluluğu için, marksizmi bir araç, bir paravan veya örtü olarak kullanmışlardır.= 

  Marxizm de diğer siyasal akımlar gibi sadece bir araç tarifidir, amaç değildir, elbetteki bu uygulama öncelikle kendi siyasal coğrafyasında yaşama geçer ve yayılır, Bildiğiniz gibi SSCB 15 cumhuriyetin birliğidir yanı sıra KOMEKON, ve Varşova Pakt ı  gibi milliyet gözetmeden yayılan ve nihai olarak tüm dünyanın refahını savunan bir siyasal araçtır.

  Sadece Türk kanından olanların refahı yada Alman ırkından olanların refahı değil savunulan, yani kızıl elma teorisinde olduğu gibi türk ırkının dünyaya hakim olduğu Turan ülküsü gibi değil.

 

Hangi kabile reisinin kızı olduğunu bilmediğim bu ablaya şunu öğütleyebilirim haddim olmadan, Ezberden konuşacağına biraz kafanı yor ve dünyayı anlamaya çalış,

                                                                                     Sadık yılmaz

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !